Business partners

Business Creation werkt nauw samen met een aantal andere organisaties voor een optimale oplossing.

BC Wind Energy
BC Wind Energy is een spin-off van Business Creation en richt zich op investeringen en advies binnen de totale waardeketen van de windenergie-industrie. BC Wind Energy heeft projecten in heel Europa uitgevoerd op het gebied van windenergieparken, de bouw van windturbines, etc.

BC Solar
BC Solar is eveneens een spin-off van Business Creation en richt zich op zonne-energieprojecten.

Daarnaast werkt Business Creation op een case-by-case basis samen met een aantal private equity-bedrijven, technische bureaus en adviesbureaus.

Ons doel is dat alle sterkhouders in het proces van herontwikkeling voordeel hebben bij onze oplossingen.